Categories
Cutie Animals

#wattpad #hi-hc Attack on titan . Bộ phim nói về những sinh vật khổng…


#wattpad #hi-hc Attack on titan . Bộ phim nói về những sinh vật khổng lồ ăn thịt người không lí do . Những người còn lại sống sót đã xây dựng 3 bức tường vững chắc để bảo vệ loài người và ngăn chặn titan , Tường Maria , Tường Rose và Tường Sina . Trong 100 năm , con người sống bình yên trong những bức tường , nhưn…Source by alyssajaderamse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.